Türkçe English Français

İSG Politikası

İSG Politikası

           İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Yasal ve uluslararası mevzuatlara uymayı,
 • Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanların sağlık kontrollerini ve eğitimlerini düzenli aralıklarla yaparak etkili bir iş sağlığı ve güvenliği poltikasını oluşturmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Şirket içerisindeki eksiklik ve sorunları bulup gidermeyi,
 • Çalışanların aktif katılını sağlayarak şirket içerisindeki iletişimi artırmayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş kazalarını en aza indirmeyi,
 • Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı,
 • Firmadaki kurallara uyulmasını sağlamayı,
 • Gelecekte oluşabilecek kazaları önceden tahmin ederek kazaları oluşmadan engellemeyi,
 • Acil durumlar hakkında çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimler verilerek acil durumlarda oluşacak kayıpları minimize etmeyi,
 • Her ekipman için talimatlar oluşturarak yapılan hataları engellemeyi,

taahhüt eder.